Úradná tabuľa

Posledná aktualizácia: 4. 05. 2020
Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy

Oznam

Oznam
Dňa 6.5.2020 sa uskutoční pred obecným úradom zber elektroodpadu od 13.00 – 16.00 hod. Elektrické spotrebiče určené na zber musia byť kompletné.

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce

Oznam
Oznam

Oznam

Oznam

Oznam

Obec Pečeňany zastúpená starostom obce p. Bc. Jozefom Luknišom, oznamuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :

                                                            ocu.pecenany@mail.t-com.sk

Oznam

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


Oznam

Oznam o zmene odpočtového a fakturačného cyklu


Oznam

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – informácia pre voliča


Oznam

Obec Pečeňany zastúpená starostom obce p. Bc. Jozefom Luknišom oznamuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 :

                                                            ocu.pecenany@mail.t-com.sk

Oznam

Vývoz komunálneho odpadu na obdobie 07. 2019 – 12. 2019


Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Pečeňany


Oznam

Oznam

Oznam

 
Oznam

Oznamujeme občanom obce, že od 01.06.2019

bude vzhľadom na ukončenie činnosti MUDr. Viery Pastierikovej zabezpečovať prevádzkovanie ambulancie zubného lekárstva

MDDr. Michaela Miksová.

Z dôvodu zmeny prevádzkovateľa ambulancie je potrebné, aby si pacienti prišli uzatvoriť zmluvu s novým prevádzkovateľom  v čase ordinačných hodín.

Sídlo ambulancie zostalo nezmenené – Bánovce nad Bebravou, Školská 768/25.

Pacienti sa môžu informovať na čísle telefónu 0919 455 905.

Ordinačné hodiny

Pondelok7:00 – 12:00 hod.12:30 – 15:00
Utorok7:00 – 12:00 hod.12:30 – 17:30
Streda7:00 – 12:00 hod.12:30 – 15:00
Štvrtok7:00 – 12:00 hod.12:30 – 15:00
Piatok7:00 – 12:00 hod. 

Medzinárodný deň detí

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho Parlamentu – emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu


Oznam

Dňa 13.4.2019 sa bude konať zber elektroodpadu v čase od 8.00 hod. –11.00 hod. pred obecným úradom. Spotrebiče nemôžu byt rozobraté. Spotrebič, ktorý nebude v pôvodnom stave nebude odobratý.


Oznam

Dňa 15.4.2019 sa bude konať zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera. Kontajner bude pristavený od 8.00 hod. do večerných hodín pred obecným úradom.


Oznam

Obec Pečeňany zastúpená starostom obce p. Bc. Jozefom Luknišom oznamuje, že dňa 30.3.2019 sa uskutoční brigáda v obci – jarné upratovanie. Začiatok je o 9.00 hod. pred Obecným úradom v Pečeňanoch. Upratovanie bude pri prístupovej ceste od Rybian, Dolných Naštíc, v parku a na cintoríne.

Ďakujem

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce


Voľby do európskeho parlamentu v roku 2019

Voľby do európskeho parlamentu v roku 2019 – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie


Prerušenie distribúcie elektrickej energie


Predaj stromčekov


Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019 – Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu


Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť zvolený pre voľby do Europského parlamentu


Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019 – Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Voľby prezidenta SR 2019 – informácia pre voliča


Vyhodnotenie obce

Protokol Rozvoja obcí a miest 2017 – vyhodnotenie obce Pečeňany

Oznam

Obec Pečeňany zastúpená starostom obce p. Bc. Jozefom Luknišom, oznamuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :

                                                            ocu.pecenany@mail.t-com.sk

Oznam

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


Oznam

Oznam o zmene odpočtového a fakturačného cyklu


Oznam

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – informácia pre voliča


Oznam

Obec Pečeňany zastúpená starostom obce p. Bc. Jozefom Luknišom oznamuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 :

                                                            ocu.pecenany@mail.t-com.sk

Oznam

Vývoz komunálneho odpadu na obdobie 07. 2019 – 12. 2019


Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Pečeňany


Oznam

Oznam

Oznam

 
Oznam

Oznamujeme občanom obce, že od 01.06.2019

bude vzhľadom na ukončenie činnosti MUDr. Viery Pastierikovej zabezpečovať prevádzkovanie ambulancie zubného lekárstva

MDDr. Michaela Miksová.

Z dôvodu zmeny prevádzkovateľa ambulancie je potrebné, aby si pacienti prišli uzatvoriť zmluvu s novým prevádzkovateľom  v čase ordinačných hodín.

Sídlo ambulancie zostalo nezmenené – Bánovce nad Bebravou, Školská 768/25.

Pacienti sa môžu informovať na čísle telefónu 0919 455 905.

Ordinačné hodiny

Pondelok7:00 – 12:00 hod.12:30 – 15:00
Utorok7:00 – 12:00 hod.12:30 – 17:30
Streda7:00 – 12:00 hod.12:30 – 15:00
Štvrtok7:00 – 12:00 hod.12:30 – 15:00
Piatok7:00 – 12:00 hod. 

Medzinárodný deň detí

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho Parlamentu – emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu


Oznam

Dňa 13.4.2019 sa bude konať zber elektroodpadu v čase od 8.00 hod. –11.00 hod. pred obecným úradom. Spotrebiče nemôžu byt rozobraté. Spotrebič, ktorý nebude v pôvodnom stave nebude odobratý.


Oznam

Dňa 15.4.2019 sa bude konať zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera. Kontajner bude pristavený od 8.00 hod. do večerných hodín pred obecným úradom.


Oznam

Obec Pečeňany zastúpená starostom obce p. Bc. Jozefom Luknišom oznamuje, že dňa 30.3.2019 sa uskutoční brigáda v obci – jarné upratovanie. Začiatok je o 9.00 hod. pred Obecným úradom v Pečeňanoch. Upratovanie bude pri prístupovej ceste od Rybian, Dolných Naštíc, v parku a na cintoríne.

Ďakujem

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce


Voľby do európskeho parlamentu v roku 2019

Voľby do európskeho parlamentu v roku 2019 – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie


Prerušenie distribúcie elektrickej energie


Predaj stromčekov


Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019 – Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu


Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť zvolený pre voľby do Europského parlamentu


Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019 – Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Voľby prezidenta SR 2019 – informácia pre voliča


Vyhodnotenie obce

Protokol Rozvoja obcí a miest 2017 – vyhodnotenie obce Pečeňany

Archív fotografií

12.5.2019 Deň matiek

Stavanie mája 2019

Videoarchív

12.5.2019 Deň matiek

12. Maškarný ples, 23. 02. 2019