Úradná tabuľa

Posledná aktualizácia:
30. 4. 2023
Fotogaléria

Aktuálne oznamy

Stavanie mája

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie zo stavania mája:

Pečeňanský Hviezdoslav 3. ročník – záznam a fotoalbum 

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie:

Maškarný ples 2023 – fotoalbum 

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie:

Termíny vývozu odpadov nájdete v kalendári na stránke Odpadové hospodárstvo. Kalendár si môžete aj importovať do mobilu vo formáte ical (ICS download tu)

Výsledky referenda

Celková účasť za obvod Pečeňany: 46,52 %

Oznam

V časti Všeobecné záväzné nariadenia bolo zverejnené VZN č. 1/2022 Určenie výšky finančných príspevkov v škole a školských zariadeniach obce Pečeňany a Dodatok č. 3 k VZN 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznam
Voľby 2022
Oznam 22. 07. 2022
Voľby 2022
Oznam 15. 06. 2022
Oznam 25. 02. 2022 
Oznam
Oznam

16. 12. 2020
Voľba HK Pečeňany

Oznam
Oznam
Dňa 6.5.2020 sa uskutoční pred obecným úradom zber elektroodpadu od 13.00 – 16.00 hod. Elektrické spotrebiče určené na zber musia byť kompletné.

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce