Úradná tabuľa

Posledná aktualizácia: 18. 05. 2019
Faktúry

Aktuálne oznamy

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho Parlamentu – emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznam

Dňa 13.4.2019 sa bude konať zber elektroodpadu v čase od 8.00 hod. –11.00 hod. pred obecným úradom. Spotrebiče nemôžu byt rozobraté. Spotrebič, ktorý nebude v pôvodnom stave nebude odobratý.

Oznam

Dňa 15.4.2019 sa bude konať zber odpadu do veľkoobjemového kontajnera. Kontajner bude pristavený od 8.00 hod. do večerných hodín pred obecným úradom.

Oznam

Obec Pečeňany zastúpená starostom obce p. Bc. Jozefom Luknišom oznamuje, že dňa 30.3.2019 sa uskutoční brigáda v obci – jarné upratovanie. Začiatok je o 9.00 hod. pred Obecným úradom v Pečeňanoch. Upratovanie bude pri prístupovej ceste od Rybian, Dolných Naštíc, v parku a na cintoríne.

Ďakujem

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce

Voľby do európskeho parlamentu v roku 2019

Voľby do európskeho parlamentu v roku 2019 – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Predaj stromčekov

Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019 – Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť zvolený pre voľby do Europského parlamentu

Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019 – Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Voľby prezidenta SR 2019 – informácia pre voliča

Vyhodnotenie obce

Protokol Rozvoja obcí a miest 2017 – vyhodnotenie obce Pečeňany

Archív fotografií

12.5.2019 Deň matiek

Stavanie mája 2019

Videoarchív

12.5.2019 Deň matiek

12. Maškarný ples, 23. 02. 2019