Aktuálne a archívne oznamy

Informácie o voľbe prezidenta 2024

Zámer na prenájom nehnuteľnosti (uznesenie č.27 z 30.10.2023)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie č. 90/2023

Informácie o voľbách do NR SR 30.9.2023

Informácie o mieste konania volieb do NRSR

Informacie o emailovej adrese na doručovanie žiadosti o volebný preukaz a delegovanie člena komisie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Pečeňany – s nástupom od 01. 09. 2022

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Pečeňany – s nástupom od 01. 05. 2022

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Pečeňany – september 2021

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Pečeňany – marec 2021

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Pečeňany – september 2020

Voľby do NR SR 2020 – adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Pečeňany – marec 2020

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Pečeňany – september 2019

Voľby do Európskeho Parlamentu – emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Voľby prezidenta SR 2019 – Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť zvolený pre voľby do Europského parlamentu

Voľby prezidenta SR 2019 – Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Voľby prezidenta SR 2019 – informácia pre voliča

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Pečeňany – marec 2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Vyhodnotenie obce