Wifi pre teba

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071AIX7
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Pečeňany, Č.105, 956 36 Pečeňany
Miesto realizácie: Obec Pečeňany
Výška nenávratného finančného príspevku: 13 775 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 8 externých prístupových bodov a 2 interných WIFI prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

AP1 park 1 (48.67419, 18.22882)
AP2 škôlka stĺp rozhlasu (48.67333, 18.22876)
AP3 park zadná strana (48.67368, 18.22892)
AP4 detské ihrisko (48.67348, 18.22812)
AP5 – BUS zastávka (48.67441, 18.22849)
AP6 kostol a cintorín (48.67579, 18.2282)
AP7 vnútorný bod kultúrny dom (48.67434, 18.22865)
AP8 viacúčelové ihrisko (48.6726, 18.22994)
AP9 Tribúna futbalového ihriska (48.67201, 18.23043)
AP10 Dobrovoľní hasiči a 2. časť parku (48.67424, 18.22895)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 29.10.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Fotodokumentácia