Odpadové hospodárstvo

Termíny vývozu 2024 na stiahnutie - PDF

Kalendár najbližších termínov

20. mája 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  20. mája 2024

22. mája 2024
 • Zber odpadu - Papier
  22. mája 2024

23. mája 2024
 • Zber odpadu - Sklo
  23. mája 2024

30. mája 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  30. mája 2024

5. júna 2024
 • Zber odpadu - Plasty
  5. júna 2024

10. júna 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  10. júna 2024

19. júna 2024
 • Zber odpadu - Papier
  19. júna 2024

20. júna 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  20. júna 2024

 • Zber odpadu - Sklo
  20. júna 2024

28. júna 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  28. júna 2024

4. júla 2024
 • Zber odpadu - Plasty
  4. júla 2024

8. júla 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  8. júla 2024

17. júla 2024
 • Zber odpadu - Papier
  17. júla 2024

18. júla 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  18. júla 2024

22. júla 2024
 • Zber odpadu - Sklo
  22. júla 2024

29. júla 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  29. júla 2024

8. augusta 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  8. augusta 2024

12. augusta 2024
 • Zber odpadu - Sklo
  12. augusta 2024

14. augusta 2024
 • Zber odpadu - Plasty
  14. augusta 2024

15. augusta 2024
 • Zber odpadu - Papier
  15. augusta 2024

19. augusta 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  19. augusta 2024

28. augusta 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  28. augusta 2024

9. septembra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  9. septembra 2024

11. septembra 2024
 • Zber odpadu - Plasty
  11. septembra 2024

12. septembra 2024
 • Zber odpadu - Papier
  12. septembra 2024

19. septembra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  19. septembra 2024

25. septembra 2024
 • Zber odpadu - Sklo
  25. septembra 2024

30. septembra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  30. septembra 2024

9. októbra 2024
 • Zber odpadu - Plasty
  9. októbra 2024

10. októbra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  10. októbra 2024

 • Zber odpadu - Papier
  10. októbra 2024

21. októbra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  21. októbra 2024

23. októbra 2024
 • Zber odpadu - Sklo
  23. októbra 2024

31. októbra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  31. októbra 2024

6. novembra 2024
 • Zber odpadu - Plasty
  6. novembra 2024

20. novembra 2024
 • Zber odpadu - Papier
  20. novembra 2024

21. novembra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  21. novembra 2024

 • Zber odpadu - Sklo
  21. novembra 2024

29. novembra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  29. novembra 2024

4. decembra 2024
 • Zber odpadu - Plasty
  4. decembra 2024

9. decembra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  9. decembra 2024

18. decembra 2024
 • Zber odpadu - Papier
  18. decembra 2024

19. decembra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  19. decembra 2024

 • Zber odpadu - Sklo
  19. decembra 2024

30. decembra 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  30. decembra 2024