História

Obec Pečeňany leží 190 metrov nad morom v Podunajskej nížine, v severnej časti Nitrianskej tabule, 6 km od Bánoviec nad Bebravou.
V Zoborskej listine z roku 1113 síce niet zmienky o Pečeňanoch, ale to iba preto, že vtedy patrili pod hrad Uhrovec.
Prvý písomný záznam nájdeme až v roku 1323 a uvádza sa ako terra Besenyov /Bešeňov/.
Pôvodne to bola šľachtická osada potomkov Pečenehov.

Keď v 11. storočí Maďari postupne obsadzovali aj nitrianske kniežatstvo, začali budovať ochranu od severozápadu a veľký význam nadobudli hrady Beckov a Trenčín.
Ochrannú líniu hradov doplňovali strážne stanice, ktoré boli doplňované príslušníkmi bojového kmeňa Pečeňehov. Strážna stanica mala za úlohu strážiť hrad Beckov a Trenčín.

Vývoj názvu obce sa niesol od maďarských až po rok 1920, kedy sa ustanovil na dnešný názov.
Občania našej obce boli a sú veľmi pracovití, ale najmä ochotní podať pomocnú ruku a obetovať svoj čas pre dobrú vec. 
Pribudli nové domy, upravené predzáhradky a dvory, ale najmä budovy, ktoré slúžia občanom a boli postavené svojpomocne.

Súčasnosť

V poslednom čase prešla ďalšou rekonštrukciou- dokončuje sa prístavba sály. V budove sídlia aj hasiči, ktorí tiež zväčšili svoje priestory, prístavbou novej hasičovne. V strede dediny je upravený park a oproti je kráľovstvo materskej školy. Za materskou školou sú priestory detského ihriska.
V obci za posledné roky ďalej pribudli 2 bytové jednotky, v ktorých je 23 bytov. Oproti sú budovy bývalého obchodu a pohostinstvo.

Pýchou obce je areál OŠK- teda obecný športový klub, v ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko, veľké futbalové ihrisko, budova v ktorej sa nachádza aj posilovňa, spoločenská miestnosť a priestory, ktoré súvisia s futbalom.
V areáli pribudla budova nového WC, altánok a ďalšie budovy slúžiace ako sklad náradia.
Nový prístrešok, ktorý slúži na posedenia pri rôznych podujatiach.
Rekonštrukciou a modernizáciou prešlo i verejné osvetlenie a obecný rozhlas.
Perlou obce je náš kostol, ktorý vás víta hneď pri príchode do obce .
Mnoho práce a času sa venovalo aj prácam na cintoríne- výstavba domu smútku, nového chodníka, kríža a urnového hája.

V súčasnej dobe zveľaďujeme dedičstvo, staráme sa o životné prostredia a tešíme sa z každého diela, ktoré sa nám podarí dokončiť.

Sčítanie domov a bytov 2021

SODB 21 – Základné informácie
SODB 21 – Tlačová správa