Úradná tabuľa

Posledná aktualizácia:
6.6. 2023
Faktúry

Aktuálne oznamy

Pozvánka na 700. výročie založenia obce – 1.7.2023

Obecný úrad Pečeňany Vás pozýva na oslavy 700. výročia obce a stretnutie rodákov, ktoré sa uskutoční 1.7.2023 na futbalovom ihrisku. Program podujatia zverejníme čoskoro.

Stavanie mája

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie zo stavania mája:

Pečeňanský Hviezdoslav 3. ročník – záznam a fotoalbum 

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie:

neboli nájdené žiadne obrázky

Maškarný ples 2023 – fotoalbum 

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie:

Termíny vývozu odpadov nájdete v kalendári na stránke Odpadové hospodárstvo. Kalendár si môžete aj importovať do mobilu vo formáte ical (ICS download tu)

Výsledky referenda

Celková účasť za obvod Pečeňany: 46,52 %

Oznam

V časti Všeobecné záväzné nariadenia bolo zverejnené VZN č. 1/2022 Určenie výšky finančných príspevkov v škole a školských zariadeniach obce Pečeňany a Dodatok č. 3 k VZN 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznam
Voľby 2022
Oznam 22. 07. 2022
Voľby 2022
Oznam 15. 06. 2022
Oznam 25. 02. 2022 
Oznam
Oznam

16. 12. 2020
Voľba HK Pečeňany

Oznam
Oznam
Dňa 6.5.2020 sa uskutoční pred obecným úradom zber elektroodpadu od 13.00 – 16.00 hod. Elektrické spotrebiče určené na zber musia byť kompletné.

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce