29. februára 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  29. februára 2024

11. marca 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  11. marca 2024

21. marca 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  21. marca 2024

27. marca 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  27. marca 2024

8. apríla 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  8. apríla 2024

18. apríla 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  18. apríla 2024

29. apríla 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  29. apríla 2024

9. mája 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  9. mája 2024

20. mája 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  20. mája 2024

30. mája 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  30. mája 2024

10. júna 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  10. júna 2024

20. júna 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  20. júna 2024

28. júna 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  28. júna 2024

8. júla 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  8. júla 2024

18. júla 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  18. júla 2024

29. júla 2024
 • Zber odpadu - Komunálny
  29. júla 2024